Postup reklamace

Jak postupovat v případě reklamace zařízení:

 1. Po zjištění závady prosím kontaktujte společnost na uvedených kontaktech (www.qpos.cz/kontakty.html), telefonicky, emailem, kontaktním formulářem.
 2. Většina závad se dá řešit na dálku.
 3. V případě reklamace, která nelze jinak řešit jak zasláním do servisního střediska vyplňte formulář, v kontaktech na stránkách www.qpos.cz
 4. Přímí odkaz na formulář pro reklamace: www.qpos.cz/reklamace
 5. Zadejte adresu, kde se zařízení nalézá, odkud má být svezeno a kam má být po opravě opětovně doručeno. Vyplňte na sebe všechny kontakty(adresu, telefon, email), pro potřeby servisu a spediční firmy.
 6. Po vyplnění a přijetí reklamace, k Vám bude zdarma zaslán svoz přepravní společností PPL.
 7. Připravte si zabalené zařízení, po příjezdu řidiče mu toto zařízení předáte.
 8. Servis Vás bude informovat o stavu reklamovaného zboží, a informace o odstranění závady.
 9. Do balíku je nezbytně nutné přiložit průvodní dopis s popisem závady, seznamu zaslaných věcí k reklamaci, informací o kupujícím, adresu pro zpětné zaslání reklamovaného zboží. Dále přiložte doklad o koupi a datum koupě zařízení. Bez potřebných dokladů nelze reklamaci vyřídit.
 10. Na produkty nabízené obchodem se vztahují záruky výrobce. Všechny produkty jsou dodány se záručními listy. Záruční lhůty při prodeji s uvedením IČ je 12 měsíců, neurčili záruční list / faktura jinak.
 11. Zařízení není nutné balit do původní krabice, ale je nutné ho důkladně zabalit, aby se nepoškodil při přepravě.
 12. Zařízení je nutné zaslat kompletní, včetně kabelů, napájecího trafa, aby bylo možno prověřit funkčnost kompletu.
 13. Servis neodpovídá za data uložené v paměti reklamovaných zařízení, zákazník je povinen si tyto data před zasláním k reklamaci adekvátně zálohovat. Za uložená data nese plnou odpovědnost pouze zákazník. Servis uvádí zařízení do použitelného stavu (továrního nastavení), jako by bylo zařízení nové.
 14. V případě nedodržení postupu reklamace, si společnost vyhrazuje právo balík nepřebrat nebo odeslat zpět na adresu odesilatele.

Verze dokumentu: 2.0 Datum revize: 1.1.2014